Begrippenlijst

Aanvullende beurs
De aanvullende beurs is een onderdeel van de Prestatiebeurs en is bedoeld voor studenten met ouders die volgens de overheid niet genoeg verdienen om de studie van hun kinderen te bekostigen. Om te kijken of je recht hebt op een aanvullende beurs en hoeveel deze bedraagt, kun je kijken op de website van DUO.

Assistentenopleiding
MBO opleidingen kennen vier niveaus. Dit niveau is het eerste en laagste van de vier niveaus. De opleiding duurt een half jaar tot een jaar en leid je op om onder leiding van iemand anders praktische werkzaamheden uit te voeren. Wanneer je deze opleiding afrondt voor je 18e ben je nog niet ontslagen van de kwalificatieplicht.

Auditie
De meeste kunstopleidingen willen toekomstige leerlingen beoordelen op hun talent. Hiervoor moeten zij auditie doen voordat zij mogen beginnen aan de opleiding. De docenten bepalen zelf wie zij geschikt achten voor de opleiding.

Bachelor
De bachelor is een titel die je krijgt na het afronden van een HBO opleiding (4 jaar) of het afronden van een universitaire studie (3 jaar). Hierna is het mogelijk om een Master opleiding te volgen. Deze titel bestaat in Nederland ongeveer 15 jaar en is wettelijk beschermd, wat betekent dat je deze alleen mag voeren als je hem eerlijk verdiend hebt door af te studeren.

Basisberoepsopleiding
MBO opleidingen kennen vier niveaus. De basisberoepsopleiding is het tweede niveau en houdt in dat je bij afronding zelfstandig praktisch werk kunt verrichten. Dit niveau is tevens de laagste graad die de overheid ziet als een startkwalificatie. Dit houdt in dat je tot je 18e jaar verplicht bent om minstens dit niveau diploma te proberen te behalen.

Basisbeurs
De basisbeurs is geld dat je van de overheid krijgt, omdat zij het belangrijk vinden dat jij gaat studeren. Thuiswonende studenten krijgen ongeveer 75 euro per maand, studenten die niet meer bij hun ouders wonen krijgen ongeveer 250 euro. Voor de exacte bedragen, die elk half jaar een klein beetje veranderen, kun je hier kijken.

Beroepsopleidende leerweg
Dit is een vorm van fulltime MBO onderwijs waarin een substantieel deel van de lestijd verschillende stages zijn. Het is mogelijk om hiernaast een deeltijdstudie te volgen, alhoewel dit in de praktijk weinig wordt gedaan.

Collegegeld
Dit is het bedrag dat je jaarlijks aan je school moet betalen om te mogen studeren. Deze bedragen veranderen elk jaar,  maar ligt rond de 1800 euro. Het is mogelijk om ook hiervoor geld te lenen van de overheid en dit moet je onder alle omstandigheden terug betalen.

Deeltijd
Deeltijdstudenten zijn studenten die naast hun studie werken. Zij hebben geen recht op studiefinanciering en gaan een aantal avonden per week naar hun opleiding.

Duaal
Duale opleidingen zijn een combinatie van werken en leren. Hiervoor moeten de inhoud van je werk en de inhoud van je opleiding op elkaar aansluiten. Deze studenten ontvangen wel een prestatiebeurs.

Kwalificatieplicht
Je hebt in Nederland een leerplicht tot je 16e. Daarna wordt er gekeken of je een Havo, VWO of MBO opleiding op niveau 2 hebt afgerond. Zo niet, dan heb je nog niet voldaan aan je kwalificatieplicht en dien je onderwijs te volgen tot aan je 18e jaar. In speciale gevallen is het mogelijk om hier vrijstelling voor te krijgen.

Master
De Master titel is een titel die je krijgt na het afronden van een universitaire Master opleiding, die 1 tot 2 jaar duurt. Deze opleiding volgt op het afronden van een Bachelor opleiding. Deze titel bestaat in Nederland ongeveer 15 jaar en is wettelijk beschermd, wat betekent dat je deze alleen mag voeren als je hem eerlijk verdiend hebt door af te studeren. Hij staat gelijk aan de titel doctorandus (Drs.).

Middenkaderopleiding
MBO opleidingen kennen vier niveaus. Dit niveau is het hoogste niveau en staat op gelijke hoogte met een specialistenopleiding. De opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Minor
Een minor is pakket vakken die met elkaar samenhangen. Veel opleidingen bieden deze pakketten aan. Het is het tegenovergestelde van je Major: je eigenlijke opleiding, alhoewel hier natuurlijk ook samenhang tussen kan zijn. Voorbeeld: Een (major) studie Nederlands met een minor Poëzie.

Numerus Fixus
Dit betekent dat een opleiding een beperkt aantal plaatsen beschikbaar heeft en dat er, wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken, er geloot moet worden wie mag beginnen aan de opleiding dat studiejaar. Deze loting kan een ‘gewogen loting’ zijn waarbij je met betere eindexamencijfers een grotere kans maakt op een plek. Vaak kun je maar een beperkt aantal jaren meedoen met de loting, als je uitgeloot wordt.

Onderzoeksmaster
De onderzoeksmaster is een vorm van een Master opleiding en duurt 2 jaar. De bedoeling van deze soort Master opleidingen is om vervolgens verder te gaan in het onderzoek, wat kan leiden tot een zogenaamde promotie.

Prestatiebeurs
De studiefinanciering is eigenlijk een prestatiebeurs, wat betekent dat het geld dat je krijgt van de overheid niet vrijblijvend is. Deze prestatiebeurs is de verzamelterm voor de basisbeurs, gratis reizen met het openbaar vervoer en een eventuele aanvullende beurs, als je ouders het niet zo breed hebben. Als je niet je diploma haalt binnen 10 jaar, dan is deze beurs niet gratis en moet je deze terugbetalen inclusief rente.

Promovendus
Dit is een woord voor iemand die promoveert aan een universiteit. Dit betekent dat deze persoon bezig is om zijn Doctor titel te halen. Deze persoon doet onderzoek in zijn of haar vakgebied, terwijl deze een salaris wordt betaald door de universiteit.

Schakeljaar
Een schakeljaar is bedoelt als brug tussen een Bachelor en een Master opleiding, die niet goed op elkaar aansluiten. Dit schakeljaar is vaak erg duur, omdat je geen studiefinanciering krijgt. Daarnaast is het collegegeld dat jaar vaak hoger, alhoewel recent is afgesproken dat dit maximaal ongeveer 2700 euro per jaar mag zijn.

Specialistenopleiding
MBO opleidingen kennen vier niveaus. Samen met de middenkaderopleiding is een specialistenopleiding het vierde en hoogste niveau. Deze opleiding duurt 1 tot 2 jaar en kan alleen gevolgd worden na het volgen van een opleiding op het derde niveau, oftewel een vakopleiding.

Startstuderen.nl
Startstuderen.nl is voor aankomend studenten het startpunt over studeren en keuzes maken. Daarbij gaat het niet alleen over studiekeuze, maar ook over geldzaken, op kamers gaan en alles wat er nog meer bij komt kijken wanneer je gaat studeren. Startstuderen.nl biedt ook een handige checklist om bij te houden wat je nog moet regelen. Het ministerie van OCW en DUO hebben de website samen met scholieren- en studentenbonden (LAKS, JOB, ISO, LSVB, LKvV), Studiekeuze123 en decanenverenigingen ontwikkeld.

Studentenvereniging
Een studentenvereniging is een organisatie die zelfstandig is van de universiteit. Het doel en de activiteiten van deze verenigingen lopen ver uiteen, waardoor er voor elk wat wils is. Studenten van verschillende opleidingen zijn welkom. Sommige studentenverenigingen hebben een ontgroeningsperiode, waarin studenten die lid willen worden hard aangepakt worden.

Studiefinanciering
Op dit moment hebben studenten nog recht op een tegemoetkoming in de kosten van hun studie. Hiervoor gelden al wel voorwaarden, die onder andere bepalen dat tussen de achttien en dertig jaar moet zijn en de Nederlandse nationaliteit moet hebben. Voor MBO opleidingen gelden net weer iets andere regels en is er bijvoorbeeld geen maximumleeftijd. Zie ook Prestatiebeurs.

Studieschuld
De studieschuld is het bedrag dat je aan het einde van je opleiding moet terugbetalen aan de overheid. Dit bedrag wordt opgebouwd uit het geld dat je bewust hebt geleend, plus de eventuele prestatiebeurs, inclusief je OV Jaarkaart, als je je studie niet hebt afgerond binnen 10 jaar. Bovendien komt er elk jaar een percentage op dit bedrag als rente, die verschilt per jaar . Twee jaar na het einde van het studiejaar waarin je klaar was of gestopt bent, moet je beginnen met terugbetalen.

Studievereniging
Een studievereniging is een vereniging van studenten van een bepaalde opleiding. Alleen studenten die deze opleiding doen kunnen lid worden. Deze verenigingen hebben zeer uiteenlopende activiteiten en doelen, maar zijn vaak wat serieuzer dan studentenverenigingen en organiseren, samen met docenten, lezingen of uitjes over het onderwerp van de opleiding.

Vakopleiding
MBO opleidingen kennen vier niveaus. Een vakopleiding is het derde niveau en leid je op tot een zelfstandige werknemer in 2 tot 4 jaar.

Voltijd
Voltijd studenten zijn het tegenovergestelde van Deeltijd studenten. Voltijd studenten studeren fulltime en ontvangen de prestatiebeurs.