Spreiding over sectoren

Het aantal verschillende sectoren waarin mensen met deze opleiding werken.

Hoe meer sectoren/beroepen er gekoppeld zijn aan een bepaalde opleiding, des te meer kans je hebt een baan te vinden met die opleiding.